Söka bygglov

Om du ska bygga ett nytt hus
behöver du bygglov.

Du behöver också bygglov
om du ska göra stora ändringar
på en byggnad som du äger.

Ring kommunens plan- och byggcenter
så berättar vi mer om
vilka arbeten som kräver tillstånd.

Du får också hjälp
med din ansökan om bygglov.

Kontakta bygglovscenter:
08-606 83 72
planochbyggcenter@haninge.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 15 februari 2016