Möten och protokoll

Protokoll, föredragningslistor och beslutsunderlag publiceras här på webbplatsen. Beslutsparagrafer och beslutsunderlag som innehåller känsliga eller otillbörliga personuppgifter publiceras däremot inte på webbplatsen.

 

Om du saknar en särskild handling går det bra att vända sig till nämndsekreteraren (se kontaktinformation till höger).

Handlingar från tiden före april/maj 2015

Mötesprotokoll efter april/maj 2015

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 december 2017