Möten och protokoll

Protokoll, föredragningslistor och beslutsunderlag publiceras här på webbplatsen. Beslutsparagrafer och beslutsunderlag som innehåller känsliga eller otillbörliga personuppgifter publiceras däremot inte på webbplatsen. Om du saknar en särskild handling går det bra att vända sig till nämndsekreteraren (se kontaktinformation till höger).

Kallelser och mötesprotokoll 2018 och framåt

Här kan du ta del av kallelser och protokoll från 2018 och framåt. Vissa nämnder har även tidigare handlingar publicerade här. Observera att vissa handlingar innehåller personuppgifter eller sekretess och du kan därför inte ta del av det underlaget på webbplatsen.

Mötesprotokoll före april/maj 2015

Handlingar

Mötesprotokoll efter april/maj 2015

Mötesprotokoll 2015 till 2017 finns nedan

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 februari 2018