Personalstatistik

Haninge kommun är den 24:e största kommunen i Sverige med cirka 84 000 invånare och cirka 4 400 medarbetare.

Alla uppgifter på den här sidan är från 31 december 2015 om inte annat anges.

Antal anställda

Månadsavlönade tillsvidare

Kvinnor: 3 342
Män: 854
Totalt: 4 196
Antal anställda årsarbetare: 3 868

Månadsavlönade visstidsanställda

Kvinnor: 298
Män: 182
Totalt: 480
Antal anställda årsarbetare: 531

Totalt

Kvinnor: 3 640
Män: 1 036
Totalt: 4 676
Totalt antal anställda årsarbetare: 4 399

Könsfördelning

Totalt
Kvinnor: 78 procent
Män: 22 procent

Heltid, tillsvidare + visstid
Kvinnor: 76,2 procent
Män:  23,8 procent

Deltid, tillsvidare + visstid
Kvinnor: 83,7 procent
Män: 16,3 procent

Deltidsanställdas genomsnittliga sysselsättningsgrad

Kvinnor: 74,8 procent
Män: 70,3 procent
Totalt: 74,1 procent

Sjukfrånvaro under 2014

(exklusive tidsbegränsad sjukersättning) 

Kvinnor: 8,5 procent
Män: 4,4 procent
Totalt: 7,6 procent

Personalomsättning under 2014

Totalt: 13,5 procent

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 september 2017