Cykelplan

Cykelplanen sträcker sig över 20 år och tar upp behov av cykelvägar både på kommunala och statliga vägar. Planen beräknas kosta närmare 260 miljoner kronor om alla åtgärder genomförs.

De kommunala satsningarna som uppgår till 130 miljoner kronor bör kunna genomföras inom 20 år. Cykelplanen påpekar vikten av ett bra underhåll av gång- och cykelvägarna och föreslår att drift och underhåll utförs på ett mer systematiskt sätt. Finansieringen av åtgärderna kan ske på flera sätt, antingen genom kommunala investeringar med möjlighet till statlig medfinansiering eller i samband med att nya områden bebyggs.

Kommunen bör även vara aktiv i sökandet efter nya finansieringsmöjligheter.

Några åtgärder på de statliga vägarna är mycket angelägna varför kommunen bör diskutera eventuell förskottering med Vägverket.

En handlingsplan har tagits fram för de första fem åren 2011-2015 där efter bör cykelplanen uppdateras.

Cykelplan 2010

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 december 2016