Ekonomi och årsredovisning

Hit går dina skattepengar. Här kan du se en sammanställning över hur dina skattekronor fördelades under 2016. Om du vill läsa hela årsredovisningen kan du ladda ner den här till höger.

Organisationsnummer och bankgiro

Kommunens bankgiro: 5799-9260

Organisationsnummer: 212000-0084

Läs om fakturering och räkningar


23,58 kr till grundskola
15,45 kr till vård och omsorg för äldre
11,25 kr till verksamhet för funktionshindrade
11,49 kr till förskoleverksamhet
9,14 kr till gymnasium
10,06 kr till sociala insatser för barn, ungdomar, vuxna i behov av stöd
7,65 kr till miljö, hälsoskydd och teknisk förvaltning
4,15 kr till bibliotek, kultur och fritidsverksamhet
2,55 kr till övrig verksamhet
1,44 kr till försörjningsstöd
1,38 kr till vuxenutbildning
1,03 kr till räddningstjänst och skydd
0,83 kr till arbetsmarknadsåtgärder

Så här får kommunen sina pengar

(andelar i procent)

75,1 procent Skatteintäkter och generella statsbidrag
10,7 procent Riktade statsbidrag och övriga bidrag
6,1 procent Taxor och avgifter
2,9 procent Försäljning av verksamhet och entrepenad
1,4 procent Hyror och arrende
0,2 procent Finansiella intäkter
3,2 procent Övriga intäkter
0,4 procent Försäljning

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 maj 2017