Webbsändning av kommunfullmäktige

Tid: Måndag 11 december kl 16.00
Plats: Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan)

Sammanträdet inleds kl 16.00 med ledamöternas frågestund som pågår i ca 45 minuter.

Se webbsändningen här

Observera! Webbsändningen går endast att titta på via länken ovan under under kommunfullmäktiges sammanträde. Vill du se webbsändning från tidigare sammanträde, se i grå ruta.

Ärenden

 • Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om den akuta bristen på förskoleplatser i Vega, bordlagt ärende
 • Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om genomlysningen av grund- och förskolenämnden, bordlagt ärende
 • Svar på interpellation från Sara Sixten (M) om betyg i årskurs 9 vårterminen 2017, bordlagt ärende
 • Hemställan från kultur- och fritidsnämnden om att få överföra medel från investeringsramen 2018 till konstgräsplan på Haningevallens idrottsplats
 • Revidering av finanspolicy
 • Ansökan om kommunal borgen för Ornö Fiber ekonomisk förening i samband med bidragsfinansierad bredbandsutbyggnad i Haninge kommun
 • Förfrågan om särskild medlemsavgift 2017, Kommuninvest
 • Motion från Tove Ovsiannikov (V) och Samuel Skånberg (V) om feministiskt självförsvar, maskulinitetsnormer och hbtq
 • Motion från Tobias Hammarberg (L) om vem gör vad i skolan
 • Motion från Sara Sixten (M) om att införa gemensamma ordningsregler i Haninges skolor
 • Motion från Marie Litholm (KD) om utvärdera och utveckla strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling
 • Motion från Kennerth Valtersson (SD) och Christian Lindefjärd (SD) om klädpolicy för Haninge kommun - en klädpolicy fri från iögonfallande religiösa och politiska symboler

Vidare behandlas anmälan av motioner, anmälan av medborgarförslag och framställan av interpellationer samt val. 

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Föredragningslistan finns på Haninge kommuns hemsida, haninge.se. Handlingar finns även tillgängliga hos receptionen i Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2, samt hos kommunstyrelsens kansli. 

Kommunfullmäktiges sammanträden sänds i Radio Haninge på frekvens 98,5 MHz samt på webben via länk från haninge.se. 

Välkommen!
 
Kenneth Forsberg (S)
Ordförande

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång måndagen den 12 februari kl 16.00.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 november 2017