Utbildningsförvaltningen

Fotograf: Mostphotos

Utbildningsförvaltningen ansvarar för skolor, undervisning och barnomsorg.

Utbildningsförvaltningens verksamheter

  • Förskola
  • Grundskola
  • Fritidshem
  • Gymnasieskola
  • Centrum Vux
  • KY-utbildning (kvalificerad yrkesutbildning)
  • Särvux (utbildning för utvecklingsstörda)
  • Sfi (svenskundervisning för invandrare)
  • Särskola

I Haninge finns 30 kommunala grundskolor och en kommunal gymnasieskola.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 februari 2018