Kommunens organisation

En kommun styrs av de förtroendevalda politikerna, som fattar beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder för de olika verksamheterna. För varje nämnd finns en förvaltning, vars tjänstemän har till uppgift att verkställa nämndernas beslut.

Kommunens organisationsschema

Copyrigth: Haninge kommun

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 september 2017