Beställa fastighetshandlingar (miljö)

Här kan du beställa kopior av handlingar gällande avlopp, renhållning/kompost, värmepumpar med mera.

För ärenden senare än sista mars 2008 - kontakta Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF)

För bygglovshandlingar - kontakta plan- och byggcenter:
Rudsjöterrassen 2, entréhallen
08-606 83 72
planochbyggcenter@haninge.se

Beställa fastighetshandlingar

Före 1971, var god ange kommun:

Jag vill:

Du kan hämta kopian i kommunhuset 2 veckor efter beställningen.

Vill du få kopian hemskickad ange adressen nedan.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 februari 2016