Dialog och synpunkter

Du som bor i Haninge kan vara med och påverka hur din kommun ska vara, inte enbart genom att rösta i de kommunala valen vart fjärde år. Här nedan ser du andra sätt att påverka och vara delaktig i din kommuns utveckling.

Synpunkter

Dina synpunkter är värdefulla för att förbättra kommunens verksamhet. Du kan lämna in en eller flera synpunkter inom kommunens alla verksamhetsområden. Synpunkten skickas till berörd förvaltning och om du lämnat kontaktuppgifter får du återkoppling på det du skickat in.

Lämna synpunkt till Haninge kommun

Felanmälan

Har du någon brist som du vill felanmäla exempelvis klotter, brister i snöröjning eller nedskräpning ska du istället skicka in en felanmälan.

Skicka felanmälan till Haninge kommun

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Haninge kommun har möjligheten att lämna in medborgarförslag. Det kan du göra exempelvis genom att använda ett formulär här på webbplatsen. Ett medborgarförslag kan handla om allt som har med kommunens ansvarsområde att göra och ska handla om ett specifikt ämne. Varje medborgarförslag tas upp i kommunfullmäktige som bestämmer vilken nämnd som ska besvara förslaget.

Lämna medborgarförslag till Haninge kommun

E-förslag

Det här är ett snabbt, roligt och enkelt sätt att lämna förslag till Haninges politiker. Du kan även stödja andras förslag genom att skriva under dem. Om minst 25 personer skriver under ett förslag så tar berörd nämnd upp det till diskussion.

Lämna e-förslag till Haninge kommun

Lämna klagomål på skola eller förskola

Om du har klagomål på en skolas eller förskolas verksamhet ska du till att börja med kontakta skolan eller förskoleenheten. Om du därefter vill gå vidare med ditt klagomål ska du lämna ditt klagomål här. Utbildningsförvaltningen tar då emot klagomålet och svarar dig så snart som möjligt.

Lämna klagomål på skola eller förskola

Så här hanteras inkomna klagomål:

Kanslichefen gör en bedömning av om det finns brister i verksamheten med anledning av ditt klagomål. Om det är så begär kanslichefen att ansvarig chef ska beskriva hur bristerna ska rättas till. Kanslichefen bedömer därefter om det är en tillräcklig åtgärd. Du kommer sedan att få en återkopplig på ditt klagomål cirka fyra veckor efter att du lämnat in ditt klagomål.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017