Vuxenutbildning

Alma folkhögskola erbjuder:

  • En lugn och kreativ studerandemiljö med den studerande i fokus
  • Allmän kurs - en väg till högskolebehörighet
  • SFI - svenska för invandrare
  • SMF - studiemotiverande folkhögskolekurs

CentrumVux erbjuder:

  • Kurser i till exempel matematik, engelska och svenska
  • Kortare och längre yrkesutbildningar till exempel florist, restaurang med mera
  • SFI - svenska för invandrare
  • Yrkeshögskoleutbildningar
  • Särvux

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 oktober 2017