Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Är du lärarstudent och har frågor om verksamhetsförlagd utbildning, kontakta någon av våra VFU-samordnare

Arbetar du för närvarande som lärare i Haninge och vill ha information om kompetensutveckling i form av till exempel Lärarlyftet, karriärtjänster eller handledning, så finns den informationen på intranätet.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 september 2016