Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av stöd kan sökas av kommunal och fristående skolverksamhet.

Syftet med tilläggsbeloppet är att skapa lika villkor för barn och elever med omfattande stödbehov i deras strävan mot målen i förskolan och för att uppnå kunskapskraven i skolan. Insatserna ska alltså undanröja hinder för barn och elevers lärande.

Tilläggsbeloppet ska sökas för enskilt barn eller elev.

Observera att förskolan och skolan har ett långtgående ansvar för att erbjuda barn och elever med behov av särskilt stöd inom ramen för grundbeloppet. Det är endast barn och elever med omfattande behov av stöd som kan bli aktuella för tilläggsbeloppet.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 9 september 2016