Skolval till förskoleklass och årskurs 7 inför läsåret 2018/2019

För alla elever som ska börja i förskoleklass eller årskurs 7 höstterminen 2018 ska ett aktivt skolval göras.

  • Förskoleklass för barn som fyller sex år under 2018 (från och med höstterminen 2018 är det obligatoriskt med förskoleklass från sex års ålder)
  • Årskurs 7 för elever som nu går i årskurs 6

Nu är det dags att välja skola. Skolvalet är öppet 17 januari till och med 7 februari 2018. Information kommer att skickas ut till berörda vårdnadshavare när valperioden startar.

Om ni väljer en friskola eller kommunal skola i annan kommun ska ansökan göras direkt till den skolan eftersom de har egna kösystem.

De flesta skolor kommer att ha öppet hus i januari eller februari. Se tider via länk.

Så här går det till att göra skolval

Regler för skolval

Gör ditt skolval här

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 januari 2018