Särskola

Fotograf: Mostphotos

I Haninge går ungefär 90 elever i grundsärskolan. Det finns särskoleklasser på tre av våra grundskolor: Brandbergsskolan, Svartbäcksskolan och Vendelsömalmskolan. Kommunens gymnasiesärskola har 30 elever och finns på Riksäpplet.

Det finns möjlighet att läsa som integrerad elev. Det betyder att eleven går i en grundskoleklass men får sin undervisning upplagd enligt grundsärskolans kursplaner.

Svartbäcksskolan och Vendelsömalmsskolan har klasser med inriktningen träningsskola. Träningsskolan riktar sig till de elever som på grund av en mer omfattande utvecklingsstörning inte klarar av grundsärskolan.

Brandbergsskolan
Svartbäcksskolan
Vendelsömalmsskolan


Gymnasiesärskola

På Riksäpplet kan eleven läsa programmet för hotell, restaurang och bageri som är ett av de nio nationella program som finns inom gymnasiesärskolan. Där finns också ett individuellt program. Mer information om de olika programmen hittar du genom att klicka på ”Gymnasiesärskola” här till vänster och på Riksäpplets egen hemsida (länk till höger).Vill eleven läsa något av de andra programmen som gymnasiesärskolan erbjuder finns det möjlighet att välja gymnasiesärskola i en annan kommun eller hos en friskola. Vår studie- och yrkesvägledare hjälper till vid val till gymnasiesärskolan.

Riksäpplet

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 november 2017