Ny i Sverige

Fotograf: Mostphotos

Är du ny i Sverige och bor i Haninge kommun så är du välkommen att kontakta Centrum för mottagande av nyanlända (CMN). CMN hjälper till att organisera och underlätta nyanlända elevers skolstart.

Anmälan av nyanländ elev

Alla nyanlända elever i Haninge kommun ska anmälas till CMN. Vem som helst kan göra anmälan – föräldrar, släktingar, god man eller andra kontaktpersoner. Ring och boka en tid eller ett besök, se adress till höger.

Mottagande och kartläggning

CMN samordnar skolornas mottagande av nyanlända barn och elever. Skolsköterskan ansvarar för hälsoundersökning och pedagoger gör en kartläggning av elevens skolbakgrund och kunskapsnivå.

Kartläggningen utgör en del av underlaget för skolplacering. Hos CMN får elev, vårdnadshavare eller god man information om det svenska skolsystemet.

Tolk medverkar vid samtliga möten och samtal.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017