Haninges skolenkät 2017

Enkäten mäter hur väl utbildningsförvaltningen lyckats med arbetet för ökad måluppfyllelse. Resultatet är ett av de verktyg som förskolan, pedagogisk omsorg och skolorna använder som analysunderlag när de utarbetar sina förbättringsplaner. Undersökningen ger oss en uppfattning om vad vi behöver förbättra.

Haninges skolenkät 2017 genomfördes under veckorna 10–12.

Resultat av skolenkäten – kommunnivå

Resultat från skolenkäten – enhetsnivå

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 juni 2017