Lämna klagomål på skola eller förskola

Om du har klagomål på en skolas eller förskolas verksamhet ska du till att börja med kontakta skolan eller förskoleenheten. Om du därefter vill gå vidare med ditt klagomål ska du lämna ditt klagomål här. Utbildningsförvaltningen tar då emot klagomålet och svarar dig så snart som möjligt.

Så här hanteras inkomna klagomål:

Kanslichefen gör en bedömning av om det finns brister i verksamheten med anledning av ditt klagomål. Om det är så begär kanslichefen att ansvarig chef ska beskriva hur bristerna ska rättas till. Kanslichefen bedömer därefter om det är en tillräcklig åtgärd. Du kommer sedan att få en återkopplig på ditt klagomål cirka fyra veckor efter att du lämnat in ditt klagomål.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 november 2017