Stipendium för goda resultat

I Haninge finns ett stipendium som är tänkt att stärka allas syn på vikten av utbildning, grundskolans roll och även för att skapa fler goda förebilder för våra elever. Stipendiet ges till elever med mycket goda slutbetyg i årskurs 9.

För att bli aktuell för ett stipendium ska eleven ha slutbetyg från årskurs 9 i en kommunal eller fristående skola i Haninge. Kravnivån är minst 325 meritpoäng. Eleven får ett diplom och ett presentkort på 5 000 kr. Prisutdelning sker i september.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 december 2017