Tillsammans bygger vi drömvär(l)den

Fotograf: Kremima

Sedan två år tillbaka har Haninges kommunala förskolor ett gemensamt projekt som innefattar alla våra 43 förskolor. Det gemensamma projektet har namnet: Bygga drömvär(l)den

- en resa som skapar hopp och uppskattning av människans förmågor att agera i solidaritet med allt levande även det som lever i ickemänsklig mening som natur, återvinningsmaterial och vetenskapliga fenomen.

Det är ett starkt värdebaserat projekt och handlar om hållbar framtid, den moderna barndomen, demokrati och solidaritet, kreativitet och fantasi, att våga drömma, ett lugnare tempo och bli en del av det Haninge som växer fram.

Det gemensamma projektet möjliggör och bidrar till ökad likvärdighet och ökad kunskap på Haninges förskolor vad gäller exempelvis miljö och material, projekterande arbetssätt, pedagogiskt dokumentation, förhållningssätt och kunskapssyn samt struktur och planering.

Det är ett projekt som utvecklat oss pedagoger och fått oss att känna en stor kraft att vi tillsammans gör något viktigt som utvecklar både barnen, verksamheten och oss själva.

Vidare har Haninge kommun påbörjat sitt arbete med att öka verksamhetens användande av informationsteknik och digitala uttryck i förskolan och skolan i enlighet med Skolverkets vision och kommande revideringar i Förskolans läroplan. Kommunens och förskolans ställningstagande är att de digitala uttrycken aldrig ersätter de analoga utan behöver hamna i dialog med varandra. Vi tänker att de digitala uttrycken är ett av alla de uttryck barn har rätt till. Inom förskolan ser vi att de ger barnen möjlighet att se på världen ur nya perspektiv, kunna utforska och undersöka sin omvärld och arbeta på ytterligare ett sätt med sin fantasi och kreativitet. Vi vill även inom detta område vara ett komplement till hemmet och tänker mycket kring att jobba med digital teknik på sätt barnen inte gör hemma.

KreMiMa har satt ihop en fortbildning i form av en workshop som handlar om hur vi kan arbeta med digital teknik kopplat till analoga uttryck såsom exempelvis grafiska uttryck och konstruktion, men även människan i sig och naturen i Haninge. Det är ett sätt för oss att arbeta strategiskt och långsiktigt med viktiga och aktuella frågor som belysts av skolverket, pågående revideringar i läroplanen och kommunens styr- och måldokument. Det är också ett sätt för oss att fördjupa oss i vårt gemensamma projekt ”Bygga Dröm Vär(l)den.

Workshopen är också ett sätt för oss att förbereda oss för en utställning från Reggio Emilia som Haninges förskolor står värd för hösten 2017. Den heter Border Crossing.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 juni 2017