Hitta hit

Bordercrossing finns på Rudan Center nära pendeltågsstationen Handen.

Från pendeltåget

Gå till södra utgången på perrongen och ta till höger. Gå nedför spiralgången och fortsätt söderut på Rudanvägen. Rudan Center ligger på höger sida.

Med bil

Parkeringshus finns intill den södra ingången till pendelsågsstationen Handen. Ta gångbron över pendeltågsperrongen och gå spiralgången ned till Rudanvägen. Fortsätt söderut på Rudanvägen. Rudan Center ligger på höger sida.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 september 2017