För pedagoger och studerande

Erbjudande 1

En hel utbildningsdag för pedagoger inom förskola, skola och fritidshem.  Dagen handlar om hur man kan skapa en rik praktik med utgångspunkt i ett projekterande arbetssätt och med pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. I denna fortbildning ingår även ett besök i utställningen Bordercrossing och olika arbetsuppgifter och workshop i ateljén, samt ett studiebesök på en förskola eller på Kremima, Haninge kommuns återbruks- och utbildningscenter.

Datum är den 5 oktober, 10 oktober samt 9 november.

Anmälan sker på Reggio Emilia institutets hemsida


Erbjudande 2

En heldag för pedagogiska ledare om projektinriktat arbetssätt, om processinriktat ledarskap för att utveckla en delaktighetskultur och en medarbetardriven verksamhet, och om att bygga upp ett pedagogiskt utbildning- och återbrukscentrum. I denna fortbildning ingår även ett besök i utställningen Bordercrossing och olika arbetsuppgifter och workshop i ateljén, samt ett studiebesök på en förskola eller på Kremima, Haninge kommuns återbruks- och utbildningscenter.

Datum är den 26 september, 26 oktober samt 28 november.

Anmälan sker på Reggio Emilia institutets hemsida

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 september 2017