Turnerande världsutställning för barn – nu i Haninge

Kan regnsmatter eller höstlövsprassel förvandlas till musik? Kan en liten bit mossa bli ett fantastiskt konstverk med hjälp av digital teknik? Och vad händer när vi gör naturen digital? Besök utställningen Bordercrossing i Haninge under september till och med november.

I Bordercrossing använder vi digital teknik för att utforska, experimentera och skapa i mötet med naturen.

Utställningen kommer från Reggio Emilia i Italien och har tidigare varit på Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Den är ett led i ett långvarigt samarbete mellan Reggio Emilia Institutet och Haninge kommun. Samtliga kommunala förskolor i Haninge arbetar framgångsrikt utifrån Reggio Emilia-pedagogiken.

I utställningen finns en ateljé där barn med hjälp av digital teknik som webbkameror, digitala mikroskop, ljusbord och surfplattor kan utforska naturen – och skapa en digital natur. Här finns också en utställningsdel som visar hur förskolor från hela världen har jobbat utifrån Reggio Emilia-pedagogiken.

I anslutning till utställningen får du också ta del av Haninges kommunala förskolors arbete i projektet ”Bygga Drömvär(l)den”, om barns utforskande av sin omvärld utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom presenteras Kremima – ett återbruks- och utbildningscentrum som är ett samarbete mellan näringsliv och Haninge kommuns förskolor.

Barngrupper och pedagoger får möjlighet att besöka utställningen, som även kommer att vara öppen för allmänheten. Det kommer dessutom finnas möjlighet till utbildningar och studiebesök.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 oktober 2017