Så här jobbar de kommunala förskolorna

I Haninge har vi valt att inspireras av Reggio Emilia-pedagogiken. Det finns några områden som är extra viktiga i en Reggio Emilia-inspiration:

  • De hundra språken innebär att ett barn i förskolan har rätt att prova många olika uttrycksformer och uttrycksmedel. Det är ett estetiskt synsätt på lärandet som ger barnen möjlighet att använda alla sina sinnen i sitt utforskande av världen. Sång, dans, musik, måla och tecknande, läsning, konstruerande, matematiska utmaningar och problemlösning, en digital vardag osv.
  • Ett projekterande och processinriktat arbetssätt innebär att lärandet sker genom ett aktivt undersökande, prövande och förhandlande om världen och omvärlden. 
  • Pedagogisk dokumentation som verktyg för reflektion och barns delaktighet. Genom dokumentationen kan både barn och pedagoger reflektera över en      lärandeprocess. Det ger pedagogerna en förståelse för barnens lärande och det ger barnen delatighet och inflytande genom att de involveras i sin egen läroprocess.
  • Den pedagogiska miljön. I Reggio Emilia säger man att ”miljön är den tredje pedagogen”. Det innebär att rum, material, uppgifter och organisation av tid arrangeras så att den stödjer de värden man arbetar för och det lärande man strävar efter.

Allt detta och ännu mer ska barnen uppleva under sin tid i Haninge kommuns kommunala förskolor.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 juni 2017