Vill du vara med och fortsätta utveckla våra förskolor?

Kom till vår rekryteringsdag den 10 februari då vi bland annat kommer att berätta om vår utvecklingsresa som lett till en förskola i framkant. Vi kommer också att berätta om hur vi arbetar med delaktiga medarbetare och om hur just du kan vara med att utveckla förskolans verksamhet.

Alla Haninges kommunala förskolor erbjuder en tydlig Reggio Emiliainspiration. Under hösten 2017 stod förskolorna värd för den uppmärksammade världsutställningen Bordercrossing från Reggio Children. Närmare 5 000 personer besökte utställningen och den respons vi har fått har varit fantastisk.

I enlighet med Reggio Emiliapedagogiken stödjer förskolornas miljöer ett utforskande arbetssätt och vi erbjuder en kreativ arbetsmiljö för både barn och pedagoger. Mycket av materialet på förskolorna kommer från vårt centrala utbildnings- och återbrukscenter Kremima. Just nu arbetar alla förskolor i ett gemensamt projekt om hållbar utveckling.

Vi erbjuder gedigen kompetensutveckling för både barnskötare och förskollärare. Ända sedan 2008 har vi arbetat med strategier för att betona förskolans viktiga roll för barnens lärande och utveckling.

Om du vill befinna dig i ett spännande, kreativt och utvecklande sammanhang där du har stora möjligheter att påverka är du varmt välkommen till Haninges kommunala förskolor!

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 januari 2018