Kremima återbruks- och utbildningscenter

Stenkonstverk på Kremima Fotograf: Kremima

Kremima är ett återbruks- och utbildningscenter för förskolor i kommunen. Här kan barn och pedagoger få inspiration och skapa. Syftet är att ta vara på barns lust att lära genom att stimulera nyfikenheten och locka fram barnens lust till kreativitet och skapande.

Om Kremima

Centret samlar in olika företags restmaterial, för att återanvändas förskolorna. Vi ser till att materialet inte är miljöfarligt eller på annat sätt kan vara farligt för barnen. Pedagogerna ansvarar för att materialet används ute på förskolorna på ett ändamålsenligt sätt och är åldersanpassat. Målet är att alla förskolor i kommunen ska ha tillgång till materialet och kan då hämta det på Kremima.

Tanken är också att Kremima ska bidra till ökad miljömedvetenhet när ett material kan få ett nytt eller förlängt liv. Minskad konsumtion leder till hållbar utveckling.

Är du företagare?

För att denna idé ska bli verklighet behövs det fler leverantörer som kan bidra med diverse rest- och spillmaterial. Har ni material som blivit över i er produktion eller på annat sätt inte används så kan vi på Kremima komma och hämta det.

Kontakta oss per telefon eller mail, så hör vi av oss per omgående. Vi vill gärna ha en dialog om vad som finns och fundera ut hur det kan återanvändas. Därefter gör vi upp om hur och när vi kan hämta det.

Som samarbetspartner med oss bidrar du till en hållbar framtid och kan anslå en affisch i dina lokaler som belyser det. Vidare kommer du att uppmärksammas på hemsidan och facebook.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 juni 2017