Fritidshem

Elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola som är folkbokförda i Haninge kommun har till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år rätt till fritidshem eller pedagogisk omsorg i Haninge kommun.

Plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg får behållas till och med den 31 augusti det år eleven fyller 10 år.

Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år erbjuds öppen fritidsverksamhet.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 december 2017