Frågor och svar

Ansöka om förskoleplats/fritids?
Söker om plats gör du via vår e-tjänst. Där väljer du upp till fem alternativ. Efter att vi har mottagit din ansökan får du en köbekräftelse skickad per post. Vi behöver din ansökan minst 4 månader före önskat placeringsdatum.

Du behöver inte lösenord eller användarnamn när du söker förskoleplats/fritids.

Ansöka om förskola


Vad är "e-tjänst barnomsorg"?
Det är en portal i vilken du kan se det som rör förskole-, familjedaghems- och fritidshemsplaceringen. Här du kan se dina erbjudanden, dina placeringar, göra inkomständring, ändra schema eller säga upp din plats. Du loggar in genom att använda e-ID.


Kan jag ansöka om plats trots att jag inte bor i kommunen?

Ja, det går bra. Dock är det viktigt att ni skriver er folkbokföringsadress i ansökan.


När kan mitt barn börja på förskola?

Ditt barn kan tidigast börja när det har fyllt ett år. Det innebär att du måste söka en plats när barnet är 8 månader.


Vilka öppettider gäller?

För både förskola och fritids gäller 6.30–18 (18.30 vid behov).


Erbjuder kommunen omsorg på obekväm arbetstid?

Ja. Här kan du läsa mer om obekväm arbetstid


Vad innebär platsgarantin?

Det innebär att du har rätt att få en plats i kommunen, fyra månader efter att du har ställt dig i kö.


Måste jag tacka ja till det erbjudande jag har fått?

Du kan tacka nej till den erbjudna platsen och stå kvar i kö. Du kan också tacka ja till den erbjudna platsen men stå kvar i kö till ditt första alternativ.


Kan man få förtur till förskolan?

Plats i förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds i turordning som utgår från anmält behovsdatum och barnets födelsedatum.

Förtur ges i följande prioritetsordning utifrån:

  • Geografiskt upptagningsområde/syskonförtur
  • Geografiskt upptagningsområde
  • Syskonförtur

Om ett barn (som har eller får ett syskon) redan är placerat på en förskola eller i familjedaghem så får syskonet automatiskt syskonförtur. Inga platser reserveras i avvaktan på syskonet.

Om en förskola eller ett familjedaghem läggs ned och ett barn i den verksamheten då ansöker om plats i en annan förskola eller i ett annat familjedaghem ska kötiden räknas från det datum då barnet placerades i kö.


Hur ansöker jag till en enskild förskola?

Alla enheter i kommunen har gemensam kö, vilket innebär att du söker på samma sätt oavsett vilken förskola du önskar.


Hur vet jag att jag har fått en plats?

Du får ett erbjudande hemskickat till dig samt att erbjudandet syns i e-tjänsten.


Hur mycket kostar barnomsorgen?

Avgiften betalas under årets alla tolv månader. Kommunen tillämpar maxtaxa och avgiften grundar sig på hushållets gemensamma inkomst före skatt.
För att räkna ut din avgift kan du använda räknesnurran
Du kan också kika under fliken Avgifter barnomsorg här till vänster. Som vårdnadshavare är du ansvarig för att hushållets korrekta inkomst finns registrerad.

Läs mer om avgifter för barnomsorg


Måste min partners inkomst anmälas, även om han eller hon inte är förälder till mitt barn?

Ja, det är hushållets sammanlagda inkomst före skatt som räknas oavsett vem som är vårdnadshavare.


Hur ändrar jag min inkomst?

Det gör du genom att logga in i "E-tjänst barnomsorg" och under mina uppgifter.

Inloggning


Kan mitt barn mista sin plats?

Ja om fakturorna inte betalas i tid eller om platsen inte utnyttjas.


Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägning gör du genom att logga in i e-tjänsten. Uppsägningstiden är 1 månad från det att din uppsägning har registrerats.


Mitt barn har fått ett syskon, hur länge får mitt barn vara på förskolan?

I samband med det nya barnets födelse har barnet rätt att vara kvar på förskolan 1 månad, i den omfattningen barnet gick innan syskonets födelse, omställelsetid. Därefter har barnet rätt att vara på förskolan 30 timmar i veckan.


Mitt barn har fått ett syskon, hur länge får mitt barn vara på fritids?

I samband med det nya barnets födelse har barnet rätt att vara kvar på fritids 1 månad, i den omfattningen barnet gick innan syskonets födelse, omställelsetid. Det stora barnet har därefter rätt att vara på fritids från det att skolan slutar till klockan 16 under skolperioden. Vid lovdagar har barnet rätt att vara på fritids klockan 9–16.


Finns det avgiftsfri förskola?

Ja, alla tre-, fyra-, och femåringar har rätt till allmän förskola, 15 timmar per vecka. Det innebär i praktiken att barnet kan vistas 3 timmar per dag på förskola utan avgift. Barn som redan har en placering får istället en reducering av avgiften motsvarande 25 procent.


Ändrade familjeförhållanden?

Om en vårdnadshavares civilstånd ändras, det vill säga om någon i familjen blir sambo eller ensamstående, ska du anmäla det. Förändringen kan komma att påverka din avgift för barnomsorgen. Du ändrar ditt nya familjeförhållande i e-tjänsten för barnomsorg.


Jag vill byta förskola, hur gör jag?

Du gör en ny ansökan till önskad förskola.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 augusti 2016