Familjedaghem – Fyrklövern, Vendelsö

Fotograf: Fyrklövern. Från vänster: Catrin Schubert Ångström, Jane Zetterström, Lollo Ulfvin, Therese Willbeck, Lena Ek.

Verksamhet

Vi är 5 enskilda familjedaghem som arbetar tillsammans, 2 i Brandbergen och 3 i Vendelsömalm. Våra barngrupper består av barn i åldrarna 1-6 år. Vi arbetar huvudsakligen i våra egna hem, och har gemensamma aktiviteter. Vår verksamhet är anpassad till läroplanen för förskolan och kommunens riktlinjer. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen och vägleds av förskolans läroplan (Lpfö-98). Vi har även kontinuerlig fortbildning samt handledning.

Ett första steg för att få plats hos oss är att ställa sig i vår kö, samt att kontakta oss för en närmare presentation. Vi tillämpar syskonförtur och kötid i mån av plats i åldersgruppen.

Hur arbetar vi?

Barnen erbjuds en stor portion utevistelse samt mycket tid för lek. I leken kommer lärandet. Vi har regelbundna utvecklingssamtal och föräldrar får inblick i vår verksamhet genom den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Vi har tillgång till en gemensam lokal. Andra saker vi gör kan vara: teater, bad, gymnastik, skogen, årliga traditioner och familjeträffar. Vi kommer under våren -16 repetera Barn HLR och har gått brandutbildning.

Vad utmärker just våra familjedaghem?

Vi erbjuder en trygg, stimulerande och pedagogisk miljö. Vår målsättning är att alla barn: Känner sig välkomna, är trygga och harmoniska. Att de uppmuntras till att undersöka, utforska och lära av varandra. Utvecklar sin förmåga till empati, omtanke, respekt och förståelse. Lär sig livets spelregler, vad som är rätt och fel. Får träna sig i att lyssna, dela med sig, samarbeta, visa hänsyn och ta ansvar. Stimuleras till att använda sig av sin fantasi och kreativitet. Målet är att barnen ska utveckla sin nyfikenhet och självständighet.

Vi har ett väl fungerande vikariesystem. Om ordinarie dagbarnvårdare är ledig eller sjuk går barnet till en vikarie istället. Vi har givetvis inskolning även till vikarien, inskolningen sköts av ordinarie dagbarnvårdare. Vi träffas ofta tillsammans för att barnen ska få möjlighet att knyta kontakter bland både barn och vuxna i hela gruppen, och vikarien blir därmed inte någon främling som barnet hamnar hos, utan en trygg vuxen som på ett självklart sätt är med i barnets vardag av miljö, rutiner och kompisar. Om fler i arbetslaget blir sjuka/lediga tas en vikariepool in, med bas i lokalen tillsammans med en pedagog som barnen väl känner.

Enligt Haninge kommuns riktlinjer har man rätt till omsorg, om behov finns, mellan 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton.

Kommunens maxtaxa gäller hos oss, inga övriga avgifter.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 31 januari 2017