Familjedaghem – Thrilja

Personal och barn på Familjedaghem – Thrilja Fotograf: Familjedaghemmet Thrilja

Verksamhet

Thrilja är ett familjedaghem med plats för femton barn i åldrarna 1–10 år. Det drivs av mig, Annica Glanshed, i mitt hem, tillsammans med min personal. Vår grupp består just nu av mig, en annan person som är anställd på heltid, och tolv barn i åldrarna 2-4 år. Om jag skulle ha 15 barn i gruppen måste jag anställa en till person på halvtid, vilket inte är aktuellt just nu.

Jag bor i ett stort hus med en stor trädgård. Vi samarbetar med ett annat familjedaghem, Lyckans Eko Dagmamma, som drivs av Maria Modén. Vi kallar oss arbetslaget Lyckan. Vi bor på Ribbysidan i Västerhaninge. Vi har ett nära samarbete och vikarierar ibland för varandra vid ledighet och sjukdom. När det gäller ledighet och sjukdom finns en väl utarbetad vikarieplan.

Hur arbetar vi

Målet med vår verksamhet är att den skall vara trygg, rolig och lärorik. Föräldrarna skall känna sig trygga med att lämna sina barn till oss. Vi arbetar naturligtvis efter kommunens och Friluftsfrämjandets styrdokument samt den reviderade Läroplanen för Förskolan 98, Allmänna råd för Familjedaghem och Haninge Kommuns Skolplan och Skollagen.

Vi lämnar in årlig kvalitetsredovisning till kommunen och Friluftsfrämjandet. Vi tillämpar maxtaxa och tar inte ut några avgifter utöver den. Vi har syskonförtur och därefter turordning efter kötid. Vid behov följer vi Haninge kommuns riktlinjer för öppethållande (klockan 06:30-18:30).

Vi arbetar med mitt hem som utgångspunkt. Här finns mycket plats för lek och pyssel, men också plats för att få en lugn vrå. Oftast är vi ute i skogen eller någon av de fina lekparker som finns i närområdet. Vi går också på teater, till biblioteket, badar, åker på utflykter, arbetar med årliga traditioner, åker skridskor och skidor, anordnar barnens vasalopp med mera. Vi erbjuder utvecklingssamtal varje termin. Vi har ett nära föräldrasamarbete och dagliga samtal med föräldrarna i samband med lämning och hämtning.

Hur vi gör för att alla barn skall känna sig trygga

Vi erbjuder omsorg i en liten familjär grupp och vi hinner med och ser varje barn. Alla barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar med att alla skall visa varandra och miljön hänsyn, förståelse och omtanke. Vi arbetar både i vår egna lilla grupp och i större grupp tillsammans med arbetslaget. Det gör att barnen är trygga med barn och personal i hela arbetslaget inför vikariesituationer. Vi har en Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling och en Krishanteringsplan. Vi lyder under Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund och har ett egenkontrollprogram för hantering av livsmedel.

Vad utmärker just vår verksamhet

Vår verksamhet är en, av Friluftsfrämjandet, certifierad "I ur och skur"-enhet. Det betyder att vi vistas mycket ute i naturen, värnar om miljön och att ge barnen ett livslångt naturintresse. Vi ledare är medupptäckande, medagerande och medupplevande. Vi har Skogsmulle, Skogsknytte och Skogsknopp en gång i veckan. Maten vi serverar är hemlagad och till cirka 90 procent ekologisk. I verksamheten finns även några djur, ett antal marsvin och en katt. Vi har även en stor pool på tomten som vi använder flitigt på sommaren. Många barn har lärt sig simma redan som femåringar

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 september 2016