Familjedaghem – Pallevanten

En mjukisnalle sitter bland en massa kuddar Fotograf: Eva Simonson

Verksamhet

Vi är ett enskilt drivet familjedaghem i Svartbäcken. Vi är två vuxna som arbetar under samma tak; Palle och Therese. Vi har en vikarie som vi tar hjälp av när/om det behövs. Vi är även kopplade till en vikariepool med utbildade pedagoger.

Vi tar emot barn i åldrarna 1-10 år. Vår verksamhet är anpassad till Läroplanen för förskolan och alla andra riktlinjer för pedagogisk omsorg i Haninge kommun.

Kommunens maxtaxa gäller hos oss.
Vi har följande köregler: Anmälningsdatum är kögrundande och syskonförtur gäller.

Hur arbetar vi?

  • Hos oss får barnen mycket frisk luft, vi är oftast ute två ggr/dag.
  • Vi har fasta aktiviteter såsom: gymnastik (lekar och övningar till musik)
  • Daglig samling, skapande verksamhet / lättare träslöjd i vår ateljé, utflykter till vår koja i skogen (Naturskola).
  • När tillfälle ges åker vi och badar, går på teater eller sagostund på biblioteket. 
  • Föräldrarna erbjuds regelbundna utvecklingssamtal, och får gärna vara delaktiga i verksamheten. Vi har återkommande familjeträffar och traditionellt firande av högtider. Hur gör vi för att alla barn ska trivas och känna sig trygga?

Vårt mål är att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga här.

Barnen får möjlighet att utvecklas i sin egen takt. De erbjuds en lugn och pedagogiskt stimulerande miljö. Alla barn har rätt att få lära, utforska, undersöka och experimentera. Att få lära sig sociala färdigheter; empati, respekt, samarbete, ansvar och hänsyn och hur man är en bra vän.

Vi har en väl utarbetad Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling som vi arbetar efter, för att förhindra och förebygga mobbning, utanförskap, kränkningar osv.

Målet är att alla barn ska få känna sig värdefulla, unika och harmoniska!

Vad utmärker just vårat familjedaghem?

Vi är ett väl fungerande team, bestående av en kvinnlig och en manlig personal.

Vi erbjuder barn och föräldrar en lugn och trygg miljö, en genomtänkt verksamhet och mycket skratt, skoj och bus!

Vi trivs till 100% med vårt arbete och det återspeglas i barngruppen.

Hjärtligt välkomna till oss!

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 september 2016