Familjedaghem – Jenny Bärnau

Jag heter Jenny Bärnau som bedriver ett familjedaghem för barn i åldrarna 1–6 år. Min verksamhet bedrivs i vårt hus med både närhet till skog och olika lekplatser. Jag arbetar efter skollagen och förskolans läroplan (Lpfö98), maxtaxan gäller efter kommunens bestämmelser och när det gäller köregler tillämpas syskonförtur i mån om plats och behovs datum.

Jag arbetar med andra pedagoger men använder mig även av utbildade pedagoger från vikariepoolen om det skulle behövas vid exempelvis sjukdom, semester och kortare ledighet.

Jag bedriver min verksamhet måndag-fredag kl: 07.0017.00 men vid behov så följer jag Haninge kommuns riktlinjer för öppetförhållande 06.3018.30.

Utvecklingssamtal 1 ggr/per år men också vid behov om det behövs. Mitt familjedaghem innebär barnomsorg i hemmamiljön. En miljö där vi lär oss om hur man är en bra kompis, hjälper varandra, att alla har lika värde oavsett etnisk bakgrund, sexuell läggning med mera, ta hänsyn till varandra och känna trygghet.

Jag arbetar mycket ute oavsett väder. Naturkul, utegymnastik och kungaskogen är bara en liten del av det jag arbetar med i utemiljön. Vi pratar mycket om de olika djuren i skogen, träden/löven, blommor, hur man håller rent i naturen men också en del ute matte.

Gymnastiken har jag ute där vi tränar balans, sjunger sånger, hinderbanor, bollspel och fria lekar.

Jag är även ute mycket i olika parker och på min tomt för lek och olika aktiviteter.

När vi är inne sjunger vi, läser böcker/sagor, använder oss av rim, främjar språkutvecklingen, målar, pysslar och använder material så som gips, lera, pärlor och mycket mer. Men barnen har också mycket fri lek, både egen och gemensam ..Viktigt att låta barn få vara barn och leka tillsammans för att lära sig att komma överens, hjälpa varandra och förstå varandra i leken/känna sig välkomna i leken.

Jag träffar andra dagbarnvårdare fler gånger i veckan och detta ser jag också som viktigt att barn i mindre grupper får lära sig att vara och umgås med större grupper.

Jag tränar av och påklädning, hur man beter sig bland andra barn och vuxna men också när man är ute på promenad och hur man för sig vid exempelvis övergångställe och vid en väg där det passerar olika fordon.

Jobbar väldigt mycket med handhygien och hur man har ett bra bordsskick.

Att arbeta i små grupper gör att jag hinner se varje enskilt barn och deras utveckling. Att ha en daglig dialog med barnens föräldrar vid både lämning och hämtning ser jag som en viktig del.

Detta gör att tryggheten ökar hos både barn och föräldrar och eftersom min verksamhet står för trygghet så är ju detta viktigt också för mig.

Maten alltid hemlagad med varierande näringsrik kost och serverar förstås kost efter religion.

Det finns även hund i verksamheten.

Utöver allt lek och lärande så gör vi gemensamma utflykter, teatrar, Höstruset, gångpolarn, midsommar, jul & sommar avslutningar, går till biblioteket och mycket mer.

Välkomna att ansöka plats hos mig och ser fram emot att få träffa ert barn och er.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 22 juni 2017