Familjedaghem – Henriettas T.L.C

Henriettas tidigt lärande center Fotograf: Henriettas tidiga lärande

Verksamhetsidé, inriktning och omfattning

Min verksamhetsidé är att skapa en miljö där barnen känner sig trygga och glada.

Verksamheten styrs av varje individs behov, där jag finns till hands för att väcka och stimulera barnets naturliga nyfikenhet. Jag vill stimulera barnen och uppmuntra dem till att komma på egna idéer till aktiviteter/lekar som kan utveckla både fantasi och motorik. Barnen ska våga tänka och agera självständigt. Barnen skall känna sig harmoniska och välkomna. Mycket av tankesättet kommer från min utbildning i Nya Zeeland.

Vi arbetar mycket med den sociala utvecklingen genom arbete i gruppen, t ex bakning. Barnen lär sig att turas om och hjälpa varandra. Det är även viktigt att lära barnen att förstå, respektera och känna empati för varandra och andra människor, oberoende av kultur, ras eller eventuellt handikapp.

Den pedagogiska verksamheten styrs mycket av säsongen. När det är varmt ute vistas vi mycket utomhus och utforskar djur och natur. I trädgården sår och skördar vi grönsaker. I skogen har vi samling och utematte. Odlingen utvecklar barnens omsorg om det levande, och promenaderna i skogen stimulerar och utvecklar barnens grovmotorik. På vintern fokuserar vi mer på kultur och besöker museer och kulturhusets olika evenemang.

Året runt har vi dagliga samlingar med sång, musik, läsning och diskussioner för att stimulera språkutvecklingen. Vi besöker biblioteket för att låna böcker, lyssna till sagor, se teater och film. Vi besöker öppna förskolan en gång i veckan, och Torvalla simhall en gång i månanden.

Eftersom jag har engelska som modersmål, kan engelska språket också vävas in
genom t ex ramsor och sånger på engelska.

Vi bor med skogen inpå knuten i Gudö/Tutviken, i norra Haninge. I familjen finns husdjur: en hund och två kaniner.

Verksamheten följer förskolans läroplan och kommunens rekommendationer. För att dokumentera barnens tid i verksamheten, har varje barn sin egen aktivitetsbok. I aktivitetsboken skriver jag om stort som smått och kompletterar med bilder. Aktivitetsboken följer barnets utveckling och kan användas av barn för reflektion. Den används också som diskussionsunderlag vid utvecklingssamtalen två gånger per år.

Familjedaghemmet drivs som föräldrakooperativ, vilket ger både barn och föräldrar stor möjlighet att påverka verksamheten. Maxtaxa gäller.

Följer Haninge kommuns riktlinjer för öppethållande.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 26 september 2016