Elevhälsa

Ett stetoskop Fotograf: Shutterstock

På kommunens alla skolor finns det ett elevhälsoteam som rektor ansvarar för.

I elevhälsoteamet ska det finnas tillgång till medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamet ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande, i syfte att stödja elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Kommunen har också en central stödavdelning med skolläkare, skolpsykologer och specialpedagoger med inriktning hörsel, tal, språk- och kommunikation, som arbetar mot alla skolor.

Kontakt för den här sidan: barnochutbildning@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 september 2016