Parkplan för Brandbergsparken

Brandbergsparken. Foto: Tomas Södergren. Fotograf: Tomas Södergren

Brandbergsparken – den gröna dalgången, en aktivitetspark. I Brandbergsparken pågår projektet Nyfiken park.

I Brandbergsparken finns en större lekplats i flera nivåer, utegym, tennisbanor, down hill bana, hundrastgård och grillhus. Kemibacken som pulkabacken i Brandbergsparken heter, är upplyst av ljusinstallationen Alltid vackert väder av Åsa Wirling.

Utegym i Brandbergsparken

Nu finns det ett utegym i Brandbergsparken. Med redskapen kan du på olika sätt träna med din kropp som motstånd. Gymmet ligger i mitten av parken, mellan lekplatsen och linbanan.

Utegym i Brandbergsparken

Foto: Tomas Södergren

Brandbergsparken i framtiden

Brandbergsparken i framtiden

Foto: Tomas Södergren

Tänk att skapa ett grönt parkstråk, från Brandbergen centrum, ner mot Brandbergsparkens lekplats. Då ungdomsbostäderna är borttagna, finns den möjligheten.

Brandbergsparkens historia

Brandbergen har fått sitt namn av den stora skogsbranden i området 1947.

Brandbergen har fått sitt namn av den stora skogsbranden i området 1947.

1968 köptes området av dåvarande Österhaninge kommun och planeringen för den nya "servicestaden" – som den då kallades – började. Inom ramen för miljonprogrammet växte den nya kommundelen fram i mycket högt tempo.

Brandbergen påminner om Jordbro i stadsplanens utformning. Flerfamiljshusen är placerade runt ett centralt parkstråk och biltrafiken leds utanför bostadsområdet. Radhusen ligger i en yttre cirkel runt flerfamiljshusområdet.

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 december 2017