Hundar

Fotograf: Mostphotos

Hundrastgårdar

Hundrastgårdarna är en service till medborgare som är hundägare. Vi vill att parkerna i Haninge ska erbjuda något för så många medborgare som möjligt, hundrastgårdarna är mötesplatser och bidrar till att parkerna besöks. Vi vill därför utveckla de befintliga hundrastgårdarna och bygga fler i framtiden.

Hunddialogen som startade 2013 är avslutad, du kan läsa sammanställningen bland dokumenten nedan. Vi har fastställt en standard för kommunens hundrastgårdar och uppdaterat alla hundrastgårdarna så att de följer standarden. Under 2014 förstärkte vi dessutom belysningen och den lilla hundrastgården i Eskilsparken fick en speciell ljuseffekt.

Regler och ansvar gällande hundar

Du är alltid ansvarig för din hund, läs om ordningsreglerna för kommunens hundrastgårdar nedan. I grå ruta kan du se vilka områden i kommunen som har koppeltvång.

Ordningsregler i hundrastgårdarna

  • Du som rastar en hund i hundrastgården har ansvar för den och du får inte lämna hunden ensam i hundrastgården.
  • Hunden får inte störa genom att skälla för mycket. Detta gäller särskilt på kvällarna, men även på dagen måste du visa hänsyn till de som bor i närheten.
  • Fråga om det är okej att släppa in din hund bland de hundar som redan är i rastgården.
  • Plocka upp skräp och hundbajs efter dig och din hund.

Med hjälp av de här ordningsreglerna och sunt förnuft vill vi på park och natur erbjuda en trygg och säker plats för dig och din hund.

Något trasigt i hundrastgården?

Felanmäl gärna till oss om något är trasigt.
Kommunens växel 08 606 70 00 eller via park.felanmalan@haninge.se

Områden med koppeltvång

Hundar skall hållas kopplade inom de områden på offentliga platser som angivits på kartorna nedan.

Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Information om koppeltvång

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 30 augusti 2017