Bikupor i parken

Honungsbin Fotograf: PollyDot

Bin och pollinering är livsviktigt för både människor och natur. Vi på Park och natur vill bidra till den biologiska mångfalden, bland annat genom att öka antalet bin i Haninge.

Vi söker biodlare

Vi vill gärna ha både bikupor och vildbin i våra parker. Under 2014 var vi på park och natur faddrar till två bikupor som sköttes av Bee Urban och 2015 placerade vi ut ett så kallat insektshotell, med boplatser för olika typer av solitärbin och andra insekter i Sågenparken.

Men vi vill ha fler bin! Vill du ställa ut en bikupa i parken? Vi vill gärna låna ut vår parkmark till en ideell biodlare. Antingen i Sågenparken och Tungelsta trädgårdspark, där spaljéerna från bikuporna står kvar, eller på en plats som passar dig bättre. Kontakta oss på park och natur så berättar vi mer.

Viktigt med bin

Vi vill ha fler bin i våra parker eftersom bin är så viktiga för den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald är en förutsättning för att både naturen och samhället ska fungera. Vi är bland annat beroende av bin för att få mat, eftersom de pollinerar de växter och grönsaker som vi äter själva eller utfodrar djur med. Bins pollinering är en fantastisk ekosystemtjänst som naturen erbjuder oss.

Runt om i världen finns det allt färre bin och det ställer till problem, både ekonomiskt och ekologiskt. Som trädgårdsägare i Haninge kan du till exempel ha upplevt att äppelträd eller vinbärsbuskar bara får kart, som sedan trillar av. Det kan bero på att blommorna inte blev tillräckligt pollinerade. Bin bidrar till vackra levande parker med varierad växtlighet och de hjälper oss att odla grönsaker och blommor där vi bor.

Är bin farliga

Bin lever av pollen och nektar och flyger mest mellan kupan och växterna. En flygtur kan vara flera kilometer lång och bina är ofta långt från sin kupa. Bin är inte intresserade av människors saft och picknickmat och de är mindre aggressiva än getingar. Till skillnad från getingar så dör bin när de sticks – så de sticker helst inte. Du känner igen bin på att de är mer ludna i kroppen och lite knubbigare över midjan än getingar. Den som är allergisk mot bistick och blir stucken ska söka vård, men de flesta är inte allergiska.

Lär dig mer om biodling

Om du vill lära dig mer om biodling eller träffa andra biodlare så har de lokala biodlarföreningarna Sotholms Härads Biodlarförening och Södertörns Drottningodlingsklubb nybörjarkurser och annan verksamhet.

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 augusti 2016