Kartor och mättjänster

Här kan du beställa kartor om du ska söka bygglov, marklov, rivningslov, strandskyddsdispens eller kartor för ansökan om enskilt avlopp eller värmepump. Du kan också beställa mättjänster som utstakning, lägeskontroll eller markering av dina tomtgränser. Behöver du underlag för projektering eller andra samlingskartor så kan vi även hjälpa dig med det.

Aktuellt - Byte av kartsystem under vintern 2016/2017

Under vintern 2016/2017 byter Haninge kommun kartsystem vilket påverkar alla kart- och mättjänster. Detta kommer innebära förlängda handläggningstider.

Vi räknar med att arbetsbelastningen i samband med bytet av kartsystem kommer att bli hög och att handläggningstiderna därför kommer bli längre än normalt från mitten av december.

Vi rekommenderar att ha framförhållning vid beställning av kartor och mätuppdrag, detta gäller särskilt vid beställning av nybyggnadskartor till bygglovsansökningar, då vi inte kan garantera normal handläggningstid under omställningen till nytt kartsystem.

Haninges externa webbkarta kommer inte påverkas under systembytet.

Vi beklagar eventuella olägenheter och hoppas på överseende!

 


Mättjänster

I ditt bygglovsbeslut kan det stå att du behöver staka ut byggnadens läge eller göra en lägeskontroll. Här kan du läsa om vad det innebär och hur vi kan hjälpa dig med det. Vi kan också hjälpa dig med att markera en fastighetsgräns.

Utstakning och lägeskontroll ska alltid utföras av person med ”grundläggande mätningsteknisk färdighet”.

Kontakta oss för att få en lista över vilka konsulter som är godkända av Haninge kommun.

Kontakt för den här sidan: kartor@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 november 2016