Tuvvägen, Vallagränd

Gestaltning av Tuvvägen

Enligt detaljplanen får ett äldreboende med 54 lägenheter och 140 ytterligare lägenheter uppföras i området mellan Vallagränd och Tuvvägen.

Kommunen kommer under senare delen av 2017 att färdigställa gata med trottoar och belysning genom området. Den genomgående gatan får namnet Vallagränd.

I byggnaden med naturfärgade träfasader finns 54 lägenheter för vårdboende. Huset står på pelare vilket gör att man kan se det vackra urberget. Äldreboendet öppnade i slutet av år 2015. 

Hökerum AB har uppfört tre bostadshus innehållande 141 lägenheter. 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017