Örnens väg

Fotograf: Haninge kommun

Pågående arbeten inom planområdet för Örnens väg

Detaljplanen för Örnens väg vann laga kraft 17 juli 2017. Detaljplanen som möjliggör 450-500 lägenheter samt skola och förskola har kommit till genomförandeskedet.

I första skedet sker trädfällning. 

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 16 mars 2018