Lillgården

Fotograf: Karin Österdahl

I Lillgården mellan befintliga flerbostadshus och Stavsvägen planeras utbyggnad av cirka 160 bostäder i form av radhus och flerbostadshus. Enligt detaljplanen får även en skola, ett äldreboende och en förskola byggas.

Ny väg i Lillgården får namnet Lillgårdsvägen. Den öppnas för trafik 13 december. I samband med detta läggs busslinjen om och leds via nya Lillgårdsvägen till Stavsvägen och vidare över järnvägsbron.

En hållplats med namnet Söderbyvägen ligger strax utanför nya äldreboendet/förskolan. Äldreboendet beräknas öppnas i januari 2016. 

Fortsatt arbete under 2016

På nordöstra sidan om Stavsvägen ska en dagvattendamm byggas. Här kommer områdets dagvatten att renas innan det når Rocklösaån. Intill dammen finns möjlighet att anlägga kolonilotter. Fortsatt utbyggnad av området är ännu inte tidsbestämt.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 19 september 2017