Aktuellt om Haningeterrassen

Fotograf: Haninge kommun

Här nedan hittar du aktuell information om de byggnationer som pågår för Haningeterrassen.

Bostadshusen

Riksbyggen uppför det arton våningar höghuset Blicken samt Framsidan, Riksbyggens nästa etapp som består av två byggnader längs med Nynäsvägen söder om höghuset Blicken. För närvarande pågår följande arbeten med dessa bostadshus:

Brf Blicken:

Till boende i Wallenstam-huset:

Tisdag 26 sept kl 06:00, kommer Tuve Bygg att montera upp den sista sektionen av vägbelysningen över Nynäsvägen närmast Blicken.

- Arbeten med invändig stomkomplettering har påbörjats
- Stomresning är klart
- Föreningslokal på plan 11 pågår arbeten med pergola samt tätskikt och övriga arbeten
- Fläktrum plan 19, resning av ytterväggar samt lyft av ventilationsaggregat
- Arbeten med att få till ”täthus” pågår
- Fasadarbeten med fogning och mindre kompletteringar pågår
- Förbesiktning process påbörjat, i första hand stomme – och fasad förbesiktning samt tätskikt.

Brf Framsidan:
- Spontningsarbeten pågår
- Mark – och schaktningsarbeten pågår, vilket medför en hel del lastbilstrafik till och från arbetsplatsen.
- Bygglov för garage beviljats
- Projektering av garage under Framsidan gått in i slutskedet
- Kranfundament påbörjas under v.39-40
- Sprängningsarbeten för östra garaget startar v 39 och pågår till och med v 42 mellan kl 07:00-16:00. När sprängning sker kommer Nynäsvägen att stängas av.
- Kranmontage sker preliminärt under v.44
- Arbeten med grundplatta och pålning påbörjas preliminärt under v.44-45

Bussterminalen

Följande arbeten pågår:

- Nya fundament, pelare och den nya ytterväggen för det nya garaget byggs.
- Den djupa schakten som nu syns är terminalens lägsta våning som benämns plan 8 Sprinklerbassängen. Där har första fundamentet formats och armerats och det kommer att gjutas inom kort.
- Grundläggning för nya fundament närmast gångtunneln pågår.

Parkeringsplatser vid Handenterminalen

Parkeringen mellan Handenterminalen och kommunhuset stängde i mars för byggnation av bussterminalen. Se nedan illustration för att hitta alternativa parkeringsplatser. Parkering är endast tillåtet där det är skyltat för parkering.

Karta över parkeringar vid Haningeterrassen

  1. Parkeringen har upphört. Här byggs ny bussterminal.
  2. Parkering 2 h gratis, därefter 5 kr/tim. Observera p-förbud kl 02-04.
  3. Parkering 1 h gratis, därefter 5 kr/tim.
  4. Parkering samt parkeringsgarage avgift. Kostnadsfri parkering plan 1 och 2 med SL Accesskort. Parkeringsbiljett fås från biljettautomat med SL Accesskort som laddats med 30 dagars giltighet eller längre till helt pris.
  5. Parkeringsavgift 
  6. Parkeringsavgift

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 september 2017