Vi förbättrar och underhåller gång- och cykelbron vid Mostensvägen/Nynäsvägen för ökad trafiksäkerhet

Under vecka 27 påbörjas arbetet med att renovera gång-och cykelbron vid Mostensvägen/Nynäsvägen i Jordbro. Detta för att möta dagens krav på framkomlighet och säkerhet. Arbetet beräknas ta cirka 3 veckor.

Bilister

Under renoveringen kommer delar av körfältet att stängas av. Det innebär att trafiken leds om och att det under denna period är begränsad framkomlighet. Vägen kommer att vara öppen under hela renoveringen.

Gående och cyklister

Gång- och cykelbron kommer att vara avstängd från och med den 3 juli och tre veckor fram. Vi hänvisar till alternativa vägar enligt kartan nedan.

För frågor gällande detta är du välkommen att kontakta Trafikavdelningen via e-post: trafik@haninge.se

Karta för alternativa vägar

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2018