Vårdar du din närstående? Välkommen på öppet hus på Tallhöjden

Nu öppnar vi upp träffpunkten på Tallhöjden, Runstensvägen 13, den 26 april kl. 13:00 – 16:00 för dig som vårdar din närstående över 65 år. Kom och träffa vår anhörigkonsulent och personal som arbetar med anhörigstöd. Vi bjuder också på taktil massage, musik, lotteri och möjlighet till både kreativitet och glädje - välkommen!

Eftermiddagen kommer att vara fylld av både aktiviteter och information, bland annat kommer du att kunna:

  • Träffa vår anhörigkonsulent och anmäla dig till en av våra anhöriggrupper
  • Träffa personal som arbetar med anhörigstöd och lämna dina synpunkter på hur vi skulle kunna utveckla vår verksamhet
  • Höra mer om våra träffpunkter och vad vi erbjuder både på Tallhöjden och i andra delar av kommunen
  • Få information om hur det går till att få ett beslut om hjälpinsatser och hur den som behöver hjälp ska gå till väga
  • Träffa vår fixarservice

Förutom detta bjuder vi på taktil massage, bubbel och snittar, musik, lotteri och möjlighet till både kreativitet och glädje!

Har du frågor om vårt öppet hus, kontakta oss på telefon: 08-606 81 54. Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkommen!

Rose-Marie Geijer,
avdelningschef äldreförvaltningen, Haninge kommun

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2018