Tyck till om planen för Haninge stad

Arkitektritad bild på ett tänkt framtida torg utanför kommunhuset. Fotograf: Mandaworks

Mellan 2 oktober och 1 december har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till stadsutvecklingsplan för Haninge stad.

 Planen ger en sammanhållen idé för hur Haninge stad ska byggas fram till år 2050. Den konkretiserar ambitionerna i den kommunövergripande översiktsplanen och är vägledande för detaljplanering och investeringar. Haninge stad består av Handen, Vega och delar av Brandbergen.

Läs stadsutvecklingsplanen och lämna synpunkter via www.haninge.se/skapastad

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 oktober 2017