Behöver du spara på vattnet?

En vattenmätare

Grundvattennivåerna i Sverige är väldigt låga och flera kommuner har infört bevattningsförbud. I Haninge kommun är det framför allt de med egna brunnar som behöver vara mer sparsamma med vattnet.

Merparten av det kommunala vattnet i Haninge kommer från Stockholm Vatten och Avfall som tar råvatten från Mälaren. Vattentillgången för de med kommunalt vatten är därmed god.

För dem med egna brunnar gäller det dock att:

- Använda vatten med sunt förnuft.
- Kontrollera nivån i vattentäkten för att minska risken för vattenbrist och saltinträngning.
- Fundera igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Haninge kommunen samverkar med såväl myndigheter och andra kommuner i frågan. Informationen på denna sida är aktuell och uppdateras vid förändringar i lägesbilden.

Vid frågor om är du välkommen att kontakta Avdelningen för vatten och avlopp på:

Helgfri måndag–fredag
9.00–11.30, 13.00–15.00
08-606 82 38
vatten@haninge.se

För mer detaljerad information om grundvattennivåerna i landet, besök gärna Statens geologiska instituts webbplats. Se även krisinformation.se för samlad och aktuell information från berörda myndigheter.

Bakgrund
Bakgrunden till dagens vattensituation är för lite nederbörd under de senaste två åren, särskilt under vinterhalvåret. När växtsäsongen nu inletts och dagstemperaturen stiger förväntas situationen bli värre. Om nederbördsmängderna återgår till det normala kan situationen bli bättre, men troligtvis inte förrän i höst-vinter. Redan nu uppfattas situationen på vissa håll så allvarlig att man lokalt inför olika regleringar för att spara vatten och reducera förbrukningen.

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2018