Södertörnsamarbetet anställer ny utvecklingsledare

Södertörnsamarbetet anställer nu en strateg/utvecklingsledare som ska utveckla och samordna kommungemensamma verksamhets- och utvecklingsfrågor – Cecilia Mårtensson.

Södertörnsamarbetet är ett samarbete mellan Södertörns åtta kommuner Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Syftet med samverkan är att stärka den kommunala och regionala utvecklingen som gynnar Södertörn och dess kommuner. Arbetet leds av Södertörnskommunernas samarbetskommitté, som utgörs av kommunstyrelse-ordförandena i de åtta kommunerna.

Södertörnsamarbetet anställer nu en strateg/utvecklingsledare som ska utveckla och samordna kommungemensamma verksamhets- och utvecklingsfrågor – Cecilia Mårtensson. Cecilia har en fil. mag. från samhällsplanerarlinjen vid Stockholms universitet och kommer närmast från en tjänst som utredningsledare på Trafikverket region Stockholm. Hon har arbetat i många år som expert på transport- och infrastrukturfrågor hos Sveriges kommuner och landsting (SKL) och har också haft olika tjänster i Södertälje och Norrköpings kommuner.

Cecilias roll i Södertörnsamarbetet innebär bland annat att initiera, stödja och följa upp de projekt och nätverk som drivs inom ramen för samarbetet. En annan viktig del är kommunikations- och påverkansarbete främst inom infrastrukturområdet, som står i särskilt fokus i Södertörnsamarbetet

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2018