Nytt miljö- och klimatpolitiskt program antaget

Landsväg i Stegsholm: Foto Fredrik Hjerling Fotograf: Fredrik Hjerling

Haninge kommun strävar efter att vara ledande i klimat- och miljöarbetet och ligga i framkant bland Sveriges kommuner inom hållbar stadsutveckling. Nu har kommunfullmäktige antagit ett klimat- och miljöpolitiskt program, med tydliga mål och uppföljningar. Helhet, kreativitet och inspiration är ledord i arbetet, där målet är att lämna över en bärkraftig och attraktiv livsmiljö till framtida Haningebor och besökare.

Haninges klimat- och miljöpolitiska program är framtaget av en enig beredning och har fyra fokusområden: fossilfria resor och transporter, hållbar stadsutveckling, rent vatten och naturens mångfald samt hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp.

Målsättningarna är:

• Kommunens resor och transporter är fossilfria år 2025. I Haninge är alla resor och transporter fossilfria år 2030.
• Planering och byggande sker resurseffektivt och klimatanpassat samt bidrar till en god och hälsosam livsmiljö. Ekosystemtjänster i den byggda miljön värnas och utvecklas.
• Naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningssamband skyddas och utvecklas. Samtliga vatten uppnår god status.
• Kommunens konsumtion bidrar till en hållbar utveckling, en minskad resursanvändning och en cirkulär ekonomi. År 2030 är kommunen klimatneutral.
• Alla som bor och verkar i Haninge kan göra klimat- och miljösmarta val som bidrar till en hållbar utveckling.

Vill du veta mer om hur Haninge kommun arbetar med hållbarhet och klimatfrågor? Läs gärna mer här.

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2017