Ny översiktsplan till år 2030, med utblick mot 2050

Haninge har en ny översiktsplan som beskriver inriktningen för hur den bebyggda och obebyggda miljön ska utvecklas i tätorterna, på landsbygden och i skärgården. Planen visar mål, strategier och riktlinjer för mark- och vattenanvändningen i Haninge fram till år 2030, med en utblick mot år 2050.

Läs mer på www.haninge.se/op2030

Kontakt för den här sidan: info@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 januari 2017