Nu kan blåljusen lättare hitta fram i Haninge

Haninge kommun är numera en ”Blåljusgodkänd kommun” av Lantmäteriet och Trafikverket. Det betyder att kommunen har en hög kvalitet av geodata som underlättar för brandkår och ambulans att hitta rätt väg fram till olycksplatser.

Räddningstjänsten har pekat ut ett antal kartdata som de har användning av för att snabbt komma fram till olycksplatser.  Det handlar till exempel om att det ska finnas uppdaterad information om adresser, byggnader, vägar och anläggningar.

I pilotprojektet ingick att kontrollera att utpekade data är uppdaterade och tillförlitliga, samt att kommunen har fungerade processer för uppdatering av kartdata.

Haninge kommun och Botkyrka kommun ingick i pilotprojektet och är nu landets första kommuner att få kallas för Blåljusgodkänd kommun.

Kontakt för den här sidan: ksfkom@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 januari 2018